UNGDOMS

Brug for et overblik
over alle ungdomsuddannelserne?

Det får du i din fysiske udgave af Karriereguide, men her har vi også samlet dem til dig på én og samme side..!

De gymnasiale
uddannelser

EUD / EUX
Erhvervsuddannelser

Øvrige

UDDANNELSERNE

ERHVERVSUDDANNELSERNE EUD & EUX

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser og mange af dem har også forskellige specialer. Undervejs veksler du mellem skoleperioder og oplæring i en virksomhed.

En række af uddannelserne kan iøvrigt kombineres med en gymnasial eksamen – det kalder vi for EUX.

Uanset om du tager en EUD eller EUX, så bliver du faglært og kan dermed søge job bagefter – men du kan også sagtens vælge at læse videre. 

Mere info om EUD på UG.dk

 • 2-5 år
  EUD
  Fødevare, jordbrug og oplevelser

  Hør elever fortælle om EUD indenfor
  Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • 2-5 år
  EUD
  Kontor, handel og forretningsservice

  Hør elever fortælle om EUD indenfor
  Kontor, handel og forretningsservice
 • 2-5 år
  EUD
  Omsorg, sundhed og pædagogik

  Hør elever fortælle om EUD indenfor
  Omsorg, sundhed og pædagogik
 • 2-5 år
  EUD
  Teknologi, byggeri og transport

  Hør elever fortælle om EUD indenfor
  Teknologi, byggeri og transport
 • 4-5½ år
  EUX / MERKANTIL
  EUD med en gymnasiale fag og eksamen

  Hør elever fortælle om at kombinere sin EUD
  med fag på gymnasialt niveau
 • 4-5½ år
  EUX / TEKNISK
  EUD med en gymnasiale fag og eksamen

  Hør elever fortælle om at kombinere sin EUD
  med fag på gymnasialt niveau
 • 4-5½ år
  EUX / VELFÆRD
  EUD med en gymnasiale fag og eksamen

  Hør elever fortælle om at kombinere sin EUD
  med fag på gymnasialt niveau

DE gymnasiale ungdomsuddannelser


De gymnasiale ungdomsuddannelser har en hel del til fælles, men det har samtidig også hver deres faglige profil og fokusområder. 

Her skal du have det godt med at gå i skole og du bliver forberedt på at søge ind på en videregående uddannelse.

Mere info om GYM på UG.dk
 • 3 år
  HHX
  Merkantil Studentereksamen

  Hør elever fortælle om
  deres oplevelser med at gå på HHX
 • 3 år
  HTX
  Teknisk Studentereksamen

  Hør elever fortælle om
  deres oplevelser med at gå på HTX
 • 3 år
  STX
  Almen Studentereksamen

  Hør elever fortælle om
  deres oplevelser med at gå på STX
 • 2 år
  HF
  Højere Forberedelseseksamen

  Hør elever fortælle om
  deres oplevelser med at gå på HF

FGU - DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE


Den forberedende grunduddannelse kalder vi også for FGU. Den er for dig, som endnu ikke er parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den kan vare i op til 2 år og skal gøre dig klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Mere info om FGU på UG.dk

STU - SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv med støtte.

STU fokuserer på, at unge kan opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse hvis muligt. 

STU er en uddannelse man skal visiteres til via den kommunale ungeindsats. 

Brug for oplæsning?
Markér teksten og lyt :-)

X